Cтан діяльності

управління контролю за використанням та охороною земель Держсільгоспінспекції в Закарпатській області

уІ півріччі2013 року

 

 

Управління контролю за використанням та охороною земель сформовано у складі Держсільгоспінспекції в Закарпатській області. Згідно штатного розпису – 24 спеціаліста, за станом на 01.07.2013 року  фактично працюючих 22 спеціалістів, що складає 91,7%, за кадровим складом в переважній більшості юристи та землевпорядники.

За станом на 1 липня 2013 року державною інспекцією сільського господарства в Закарпатській області у частині здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог земельного законодавства, використанням та охороною земель здійснено 979перевірок (із яких 509 перевірок з питань дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельних ділянок усіх форм власності та 470 перевірок законності прийняття рішень з питань регулювання земельних відносин, де на одного інспектора складає в середньому 8,2 перевірок в місяць), у ході яких виявлено 464 порушень вимог земельного законодавства на загальній площі    131 731  га (із яких 220 при використанні земельних ділянок ). На усунення виявлених порушень видано 188 приписів та складено 101 протокол. До адміністративної відповідальності притягнуто 102 порушника (одна постанова за складеним протоколом у минулому році) та накладено стягнень у загальній сумі 21,1 тис. гривень. Добровільно сплачено 77 стягнень у сумі 15,6 тис. гривень, що складає 75,5 % сплати.

За перевіреними 4 350 прийнятими розпорядженнями та рішеннями органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань регулювання земельних відносин у ході перевірок виявлено, що 770 рішень (розпоряджень) прийняті з порушенням вимог земельного законодавства. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування внесено 360 клопотань про приведення рішень у відповідність з вимогами земельного законодавства. 33 клопотання направлено стосовно вжиття заходів  з  припинення права користування земельними ділянками,за вжитими заходами реагування. Задоволено всього 173 клопотання, що складає 44% (201  клопотання направлено у червні місяці і термін розгляду згідно законодавства не минув, вказані клопотання залишено на контролі).

За звітний період до органів прокуратури та інших правоохоронних органів скеровано матеріали  із 89 справ про порушення вимог земельного законодавства. За результатами розгляду матеріалів, які містили ознаки злочинів, органами прокуратури та правоохоронними органами порушено три кримінальні справи.

 

                Найбільш характерні порушення із виявлених:

-  використання земельних ділянок фізичними і юридичними особами без державної реєстрації права власності чи права користування. Виявлено 131  порушень на загальній площі 57210 га;

-  недотримання вимог земельного законодавства при прийнятті рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  Проведено 470 перевірок.

-  самовільне зайняття земельних ділянок. Таких  порушень виявлено – 50.

 

 

 

 

Управління контролю за використанням та охороною земель  є структурним підрозділом Держсільгоспінспекції в Закарпатській області - територіального органу Держсільгоспінспекції України, як центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. До складу Управління входять два відділи: відділ оперативного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства; відділ координації інспекційної діяльності.

 

Основними завданнями та функціями Управління контролю за використанням та охороною земель є  дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, за зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення; за своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів.

Управління контролю за використанням та охороною земель сформовано у складі Держсільгоспінспекції в Закарпатській області. Згідно штатного розпису – 24 спеціаліста, за станом на 01.07.2013 року  фактично працюючих 22 спеціалістів, що складає 91,7%, за кадровим складом в переважній більшості юристи та землевпорядники.

За станом на 1 липня 2013 року державною інспекцією сільського господарства в Закарпатській області у частині здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог земельного законодавства, використанням та охороною земель здійснено 979перевірок (із яких 509 перевірок з питань дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельних ділянок усіх форм власності та 470 перевірок законності прийняття рішень з питань регулювання земельних відносин, де на одного інспектора складає в середньому 8,2 перевірок в місяць), у ході яких виявлено 464 порушень вимог земельного законодавства на загальній площі    131 731  га (із яких 220 при використанні земельних ділянок ). На усунення виявлених порушень видано 188 приписів та складено 101 протокол. До адміністративної відповідальності притягнуто 102 порушника (одна постанова за складеним протоколом у минулому році) та накладено стягнень у загальній сумі 21,1 тис. гривень. Добровільно сплачено 77 стягнень у сумі 15,6 тис. гривень, що складає 75,5 % сплати.

За перевіреними 4 350 прийнятими розпорядженнями та рішеннями органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань регулювання земельних відносин у ході перевірок виявлено, що 770 рішень (розпоряджень) прийняті з порушенням вимог земельного законодавства. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування внесено 360 клопотань про приведення рішень у відповідність з вимогами земельного законодавства. 33 клопотання направлено стосовно вжиття заходів  з  припинення права користування земельними ділянками,за вжитими заходами реагування. Задоволено всього 173 клопотання, що складає 44% (201  клопотання направлено у червні місяці і термін розгляду згідно законодавства не минув, вказані клопотання залишено на контролі).

За звітний період до органів прокуратури та інших правоохоронних органів скеровано матеріали  із 89 справ про порушення вимог земельного законодавства. За результатами розгляду матеріалів, які містили ознаки злочинів, органами прокуратури та правоохоронними органами порушено три кримінальні справи.

 

                Найбільш характерні порушення із виявлених:

-  використання земельних ділянок фізичними і юридичними особами без державної реєстрації права власності чи права користування. Виявлено 131  порушень на загальній площі 57210 га;

-  недотримання вимог земельного законодавства при прийнятті рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  Проведено 470 перевірок.

-  самовільне зайняття земельних ділянок. Таких  порушень виявлено – 50.

Щодо зняття та перенесення родючого шару грунту

         Включення в ринковий обіг окремих категорій земель, збільшення кількості землевласників і землекористувачів підвищили вимоги до функцій системи земельних відносин у країні.

Одним з важливих заходів у системі охорони земель є рекультивація порушених господарською діяльністю земель. Порушені господарською діяльністю землі підлягають рекультивації, тобто відновленню до попереднього стану. Підставами для проведення рекультивації є будь-які порушення структури рельєфу земельної ділянки, екологічного, гідрологічного стану ґрунтів внаслідок господарської діяльності.

Відповідно до частин 1, 2, 3 статті 168 Земельного кодексу України та наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 4 січня 2005 року № 1 ґрунти земельних ділянок є об'єктом особливої охорони. Власники земельних ділянок та землекористувачі при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, якщо це призводить до порушення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.

Такий дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок на території області, відповідно до повноважень, видається Державною інспекцією сільського господарства в Закарпатській області.

Для отримання дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки землекористувач або його представник звертається із письмовою заявою в дозвільний центр (відділ, офіс) району до адміністратора відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2009 № 526 з метою забезпечення видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності в приміщенні дозвільних центрів (Закону України від 06.09.2005 № 2906-IV"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") та додає необхідні документи для видачі спеціального дозволу.

На території області, відповідно до укладеної Угоди про співпрацю, таким дозвільним центром є обласний дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру (м. Ужгород, пл. Поштова, 3, каб. 129-131, Ужгородська міська рада, контактний телефон 61-46-90, керівник обласного дозвільного центру Крайниківська Л.Ю., приймальні дні - понеділок, п'ятниця).

Для отримання дозволу до заяви додаються наступні документи:

копія  документа,  що  посвідчує  право  власності  чи право користування земельною ділянкою;


копія паспорта громадянина (для юридичних осіб - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія статуту (положення), інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові керівника (заступника), а також особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, їх номери телефонів; представників - копії паспорта громадянина, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону);

проект землеустрою із зазначенням його розробника, копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою, робочий проект землеустрою щодо зняття родючого шару ґрунту;

-   проект рекультивації (у разі його необхідності);

копія агрохімічного паспорта земельної ділянки (при відведенні земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення);

копія договору на виконання земляних робіт (у разі, якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвища, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;

копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням сільськогосподарських та лісогосподарських угідь.

Роз'яснюємо, що під будівельними та іншими роботами мається на увазі будівництво торгівельних, туристичних та спортивних комплексів, мотелів, готелів, гірськолижних трас, рибників, водойм, водосховищ, гідротехнічних споруд, автозаправних станцій, заводів, станцій техобслуговування, житлових комплексів (багатоповерхові будинки), станцій стільникового зв'язку, кемпінгів, котеджів, виробничих баз, електростанцій, ГЕС та ін. Тобто, у всіх випадках, якщо при проведенні земляних робіт це призводить до порушення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.

* Одночасно звертаємо увагу, що Порядком видачі та анулювання дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, затвердженого наказом Держкомзему України за № 1 від 04 січня 2005 року, зареєстрованого в Мінюсті України за № 70/10350 від 20 січня 2005 року визначено вичерпний перелік випадків, коли оформлення спеціального Дозволу не вимагається. А саме, не вимагається оформлення дозволу у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється у межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.


Слід зазначити, що Порядок регламентує процедуру отримання дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок всіх, передбачених статтею19 Земельного кодексу України, категорій земель.

У випадку недотримання вказаного Порядку власники земельних ділянок та землекористувачі несуть відповідальність за порушення земельного законодавства, згідно п. "и" ст. 211 Земельного кодексу України за ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -від 20до 50 неоподаткованих мінімумів, а це штраф від 170,00 до 340,00 гривень та відповідно від340,00 до850,00 гривень. Крім цього, за зняття (знищення) та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, без отримання спеціального дозволу порушникам нараховується завдана шкода, відповідно до Методики нарахування шкоди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року за № 963, із змінами.

За незаконне заволодіння родючим шаром ґрунту передбачено кримінальну відповідальність. Так, згідно із підпунктом 1 пункту 2 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення у сфері довкілля» КУпАП доповнено статтею 53-4, стосовно введення відповідальності за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, за яке накладається штраф на громадян від ЗО до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

 


Відповідно до підпункту 1 пункту 3 розділу І вищезазначеного Закону, Кримінальний кодекс України доповнено статтями 239-1 та 239-2, якими передбачено кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель та незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах.

Телефон:

Адрес:

Контакт